Ryszard Chybiorz (Uniwersytet Śląski) i Piotr Wojnowski (Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego) wygłosili referat pt. "Integracja danych o środowisku województwa śląskiego i ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności w ORSIP" na konferencji "Środowisko informacji", która odbyła się w Warszawie w dniach 7-8 października 2015 r.

Konferencja "Środowisko informacji" to największe w Polsce spotkanie specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem danych i informacji o środowisku i jego ochronie.