Głównymi produktami projektu są:

  1. przyrodnicza baza danych przestrzennych bio- i georóżnorodności, pod nazwą Ogólnodostępna Baza Danych (OBD), wraz z 20 Systemami Monitowania Środowiska, opisująca i prezentująca wybrane elementy środowiska przyrodniczego Województwa Śląskiego, posiadająca zdefiniowaną w Koncepcji systemu informatycznego BIOGEO-SILESIA architekturę i strukturę bazy danych, przekazaną do implementacji w systemie ORSIP, która niebawem zostanie upubliczniona przez Województwo Śląskie poprzez portal dziedzinowy Przyroda w tym systemie.
  2. specjalistyczna baza danych „Zmiany zagospodarowania doliny górnej Odry od XVIII wieku do czasów współczesnych w aspekcie zagrożenia powodziowego (zalania doliny)”, zwana "Dolina Górnej Odry",
  3. system informatyczny BIOGEO-SILESIA, stanowiący część systemu informatycznego Uniwersytetu Śląskiego. Jego zasadniczym zadaniem było wsparcie procesu wytworzenia i weryfikacji OBD. Interfejs portalu mapowego systemu BIOGEO–SILESIA dostępny jest publicznie. Jego zadaniem jest publikowanie danych wchodzących w skład bazy danych „Dolina Górnej Odry”. System posiada możliwości rozbudowy, polegające na dodaniu kolejnych zasobów do dyspozycji relacyjnej bazy danych, czy kolejnej kompozycji mapowej w formie usług web service.