System informatyczny BIOGEO-SILESIA Uniwersytetu Śląskiego składa się z kilku komponentów funkcjonalnych: portal mapowy, moduł edycji danych, moduł administratora, moduł zarządzania bazą danych oraz moduł analiz.

Interfejs portalu mapowego publikuje dane wchodzące w skład bazy danych „Zmiany zagospodarowania doliny górnej Odry od XVIII wieku do czasów współczesnych w aspekcie zagrożenia powodziowego (zalania doliny)”, inaczej Dolina Górnej Odry.

System informatyczny charakteryzuje się skalowalną budową modułową. Z samego charakteru takiego rozwiązania wynikają możliwości rozbudowy, polegające na dodaniu kolejnych zasobów do dyspozycji relacyjnej bazy danych, czy kolejnego serwera realizującego dostęp do danych przestrzennych w formie usług webservice.