Konferencja podsumowująca projekt pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego – integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP”, 5 maja 2015: Program oraz Fotorelacja.

Uroczyste otwarcie projektu BIOGEO – SILESIA ORSIP, 30 maja 2012: Program oraz Fotorelacja.

BIOGEO Silesia – regionalny system informacji i baz danych o środowisku województwa śląskiego nowym wyzwaniem dla śląskich badaczy przyrody. XX cykl wykładów „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska", 26 kwietnia 2012. 

Projekt stworzenia ogólnodostępnej baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego, BIOGEO SILESIA ORSIP. Gazeta Uniwersytecka UŚ, nr 5 (195), luty 2012.