Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

BioGeo logotypy

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Uniwersytetu Śląskiego i Województwa Śląskiego.